החייבים והפטורים בצום יום הכיפורים

מקורות:
גמרא, יומא, דף פב, א – פד, א
הלכות: רבינו, שביתת עשור

נושא ב:
שו"ת על ימים אלו הבעל"ט

תאריך: 
17/09/15 ג' תשרי התשע"ו
x

Audio Playlist