דילוג לתוכן העיקרי

החייבים והפטורים בצום יום הכיפורים

מקורות:
גמרא, יומא, דף פב, א – פד, א
הלכות: רבינו, שביתת עשור

נושא ב:
שו"ת על ימים אלו הבעל"ט