החייבים והפטורים בצום יום הכיפורים

מקורות:
גמרא, יומא, דף פב, א – פד, א
הלכות: רבינו, שביתת עשור

נושא ב:
שו"ת על ימים אלו הבעל"ט

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪