דילוג לתוכן העיקרי

דיני תוספת חול על הקודש בצום יום הכיפורים

מקורות:
גמרא יומא דף פא׳ עמודים א׳-ב׳
רמב"ם משנה תורה הלכות שביתת עשור.