עצרת התעוררות וסליחות במעמד רבני יהדות תימן

שיחות התעוררות לתשובה מאת הרב רצון ערוסי והרב שלמה מחפוד ולאחריהם כנס סליחות ציבורי בנוסח יהודי תימן

http://net-sah.org/sites/default/files/events/slihot153.jpg

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪