גדרי שעת הדוחק והסתמכות על דעת יחיד בהלכה

גדרי שעת הדוחק והפסד מרובה וכן הכלל כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בשעת הדוחק

מקורות: גמרא – ברכות – ח:-ט. נידה ו. רמב"ם אהבה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪