דילוג לתוכן העיקרי

דין קידושא רבא

מקורות: פסחים קה-קו,  רמב"ם הלכות שבת כט.