דיני שביעי של פסח שחל בערב שבת

מקורות: גמרא סוכה דף מו. רמב"ם משנה תורה, הלכות שופר סוכה ולולב,  הלכות חמץ ומצה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪