דילוג לתוכן העיקרי

חמץ בפסח במשהו - דין חוזר וניעור

מקורות: גמרא, פסחים דף ל; רמב"ם משנה תורה, הלכות חמץ ומצה.