דיני פורים - דין סמוך ונראה

דיני פורים - דין סמוך ונראה. עד היכן מגיעה ירושלים של ימינו? עד היכן מגיעה יפו של ימינו?

מקורות: מסכת מגילה. רמב"ם הלכות מגילה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪