דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ראוי לנהוג במקרים שעירוב שבת נפסל חלק ג

התנהלות מותרת כאשר נקרע העירוב. כיצד יש להתנהל עם עגלת נכים, פרוטזה, עגלת תינוקות, כיסוי לכובע וכדומה.

מקורות:  גמרא מסכת שבת. הלכה - רמב״ם, הלכות שבת.