דיני הקידוש

השיעור עסק בנושאים הבאים:
1. עיסוק אכילה ושתיה לפני קידוש
2. אין קידוש אלא במקום סעודה
2. איסור אכילה לפני תפילת שחרית ומוסף
4. המנהג בתימן
מקורות: פסחים קא. קה. קו. רמב״ם הלכות שבת פרק כ״ט הלכה ה,ח,י.

 

השיעור עסק בנושאים הבאים:
1. עיסוק אכילה ושתיה לפני קידוש
2. אין קידוש אלא במקום סעודה
2. איסור אכילה לפני תפילת שחרית ומוסף
4. המנהג בתימן
מקורות: פסחים קא. קה. קו. רמב״ם הלכות שבת פרק כ״ט הלכה ה,ח,י.

תאריך: 
31/10/14 ו' חשון התשע"ה
x

Audio Playlist