שידור חוזר! כולל יום השישי - יז טבת התשע"ד

נעסוק במלאכת העימור והלכותיה המעשיות, כגון:
האם מותר לאסוף פירות משולחנות פזורים אחרי מסיבות לתוך סלים?
האם מותר לאסוף שיירי עלי ירקות מאותם שולחנות לחבילות חבילות?

גמרא: שבת דף קמג, ע"ב
הלכה: הרמב"ם, הלכות שבת, פ"ח הל' ו, פכ"א הל' יא

 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪