עשירי בטבת שחל בערב שבת

עירובין דף מ עמוד ב

האם מתענים ומשלימים? האם מניחים תפילין בתענית של עשירי בטבת שחל בערב שבת? האם מותר לטלטל תפילין בשבת?

חובת אמירת עננו - האם מי שלא התענה אומר נוסח התענית עננו, האם שליח ציבור שלא התענה או נוסח התענית בתפילה?

תאריך: 
15/12/13 י"א טבת התשע"ד
x

Audio Playlist