שידור חוזר! כולל יום השישי - יז אלול התשע"ג

גמרא, מסכת שבת, דף לד עמודים א-ב, ודף נא עמודים א-ב, בעניין הטמנת מיחם על גבי מיחם בשבת.

 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪