תיעוד מנהג סעודת מצוה שבע ברכות

סעודת מצוה ושבע ברכות על פי מסורת אבותינו, בשירה וג'עלה וברכות ודברי תורה.
מתוך שבע ברכות של הנכד של כבוד מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪