שימור מורשת אבות במשנת מארי זצ"ל

הרב ד"ר רצון ערוסי שליט"א - רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית
מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪