עלון אור ההליכות - כסלו התשע"ד

עלון "אור ההליכות" לחודש כסלו, מיסודה של הליכות עם ישראל.
בעלון: דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו  לפרשת השבוע בנושא "מסרים מאת יעקב אבינו".
העלון מוקדש ברובו לרב הגאון עובדיה יוסף זצ"ל ולהוקרה למפעלו הגדול בתורה ובהלכה.
"מישיבה דלמטה לישיבה דלמעלה" לדמותו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל מאת הרה"ג רצון ערוסי.
"שני הענקים ומפעלם המשותף", לדמותם של הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב יוסף קאפח זצ"ל, במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
"שני המאורות הגדולים" לדמותם של הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב יוסף קאפח זצ"ל, מאת הרב צפניה ערוסי יצ"ו
תאריך: 
04/11/13 א' כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist