עלון אור ההליכות - תשרי התשע"ד

עלון "אור ההליכות" לחודש תשרי, מיסודה של הליכות עם ישראל.
בעלון: דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו בנושא "סוד ההצלחה בחיים"
"דיברה תורה כלשון בני אדם", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
"כבני מרון - הכיצד?" מאת הרב אליקים צדוק יצ"ו
"פגיעה ברכוש בעת משחק מטקות" מאת הרב חיים והב יצ"ו
תאריך: 
08/09/13 ד' תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist