דילוג לתוכן העיקרי

חיסוני ילדים

שאלה

הרב פסק לגבי חיסוני הילדים  שאומר שאם אחד ההורים מסרב הרי זה כאילו הפקיר את הקטינים וכו'...
אחר המחילה ומבלי להיכנס לוויכוח האם כן או לא אני חושב שחלה כאן טעות.  
להשוות זאת לכביכול הפקרה של בריאות הקטינים וסכנתם אינה נכונה אפילו למאן דאמר שאומר לחסן . 
אפילו הם טוענים שהמחלה בילדים בגילאי 5- 11  ע"פ רוב מוחלט קלה מאוד עד כדי אסימפטומטית וכן תסמונת הפימס המפורסמת גם היא התרחשה בכמה עשרות ילדים (חלקם בקבןצת סיכון מובהקת שעליהם לא דיברנו) מתוך מאות אלפים שכבר נחשפו לוירוס.
לכן מבלי להאריך אני חושב שחלה כאן איזו שגגה.
 

תשובה

מבחינה כללית ניתן לומר שיש באי חיסון הילדים חשיפת הילדים להידבק בקורונה, שאחריתה מי ישורנה.

אבל מבחינה מעשית, אני מורה ובא, שיש לשאול את הרופא המשפחתי או רופא הילדים, ועל פיו יש לנהוג, כי הוא צריך לקחת בחשבון כל מה שיש בתיק הרפואי של הילד.