דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להוציא עוגה קפואה מהמקפיא בשבת כדי לאוכל ממנה במוצ"ש?

שאלה

שאלה של בתי: האם מותר להוציא עוגה קפואה מהמקפיא בשבת כדי לאכול ממנה במוצאי שבת ?

יש לציין - שחתני - הולך לפי פסקי הרב עובדיה זצ''ל.

כמשגיח כשרות, השבתי לבתי , שזה אסור, הכנה משבת לחול.

בספר ''הכשרות למעשה ''של הרב אליהו פנחסי - מנהל מח' כשרות במבשרת ציון ובנו של הרב שמואל פנחסי  רב שכונת מחנה יהודה ,
''מותר להוציא אוכל מהמקפיא לצורך סעודה רביעית '' - מקור - חזון עובדיה שבת כרך ב עמוד תמ''ז - ''אף שלא עושה זאת בעוד היום גדול ''.

ישנה גישה שסוברת - היות והמאכל הוא מוכן לאכילה , יהיה מותר להוציא  מהמקפיא, היות ולא נעשה כל שינוי.

אשמח לתשובת הרב והתיחסותו מ-2 היבטים.

א. לדידן - כשיטת הרמב''ם
ב. לפי שיטת הספרדים - האם יהיה נכון לנהוג  בצורה זאת , רק לסעודה רביעית או כל סיבה שהיא.
 

תשובה

כל המוציא מהמקפיא בשבת מאכל קפוא, כדי שיופשר ויאכלנו במוצ"ש, יש לו על מי לסמוך. כפי שציינת.

ני נוטה להמליץ שיוציאו את המאכל הקפוא מן המקפיא, ויניחו שם מים לקירור, כדי שיוכל לשתות מים קרים בשבת, ובאופן זה מותר להוציא.