דילוג לתוכן העיקרי

שינוי מטבע התפילות

שאלה

1 מדוע מהרי"ץ שינה את מטבע התפילות אשר נהגו אבותינו שקדמו לו כמו רבותינו שקדמו ותפר לאחר שהוכנסו לתימן את מחזרי ספרד ואשכנז מדוע הושפע על ידיהם?

2 האם לא הגיע הזמן להחזיר את הגלגל אחורה לשיטה הראשונה לפני מגיפת הקורונה, שהרב היה מגיש את השיעור ביום ששי משעה 8.30 עד 11:00 שזה כלל גמרא והלכה בהרמב"ם?
 

תשובה

1 מהרי"ץ בצעירותו וכן סבו, וכן הרבה מחכמי תימן הושפעו מאוד מהשו"ע ומסידורי ספרד. אלא שלאחר מכן היתה התפתחות, ומארי צעידי ומארי פנחס שבו למקור וכן מהרי"ץ, אבל היה קשה לעקור כל השינויים, ומה שיכל לשנות שינה, ומה שלא יכל לשנות לא שינה.

2 טרם הגיע הזמן. עת לכל אמר קהלת.