דילוג לתוכן העיקרי

פיוט אנא בכח

שאלה

מדוע בסידורי עדות המזרח והספרדים (אני נמנה עליהם), יש בסידור פיוט "אנא בכח" ובסופו:
"ברוך שם כבוד וגומר".
כלומר, אין להגיד?

תשובה

"אנא בכח" הוא פיוט תפילה מבית מדרשם של המקובלים, כשראשי התיבות של מילותיו, נותנים שם משמותיו של ה', לפי משנתם של המקובלים, שרבינו לא מסכים לשיטה זו.
אולם פיוט תפילה זה התפשט בקרב קהילות ישראל השונות לומר כחלק מתפילה בציבור, או מתפילת היחיד, ומנהגים שונים יש בזה, ויש שנהגו להוסיף אחרי אמירת פיוט זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
בימינו שלנו, בלי גוזמה, אין מי שיודע צפונותיו הקבליות של הפיוט, מלבד יחידים יחידאים, והרוב המכריע של אומריו, אומרים אותן בשל נעימותיו השונות שנתחברו ברבות השנים, ולכן גם מי שאינו נוהג לאמרו, כשהוא מגיע לציבור שאומרים אותו, יכול לאמרו עמהם בנעימה מרטיטה, שמוסיפה לחוויה של יראת ה', ולא מעבר לזה.