דילוג לתוכן העיקרי

קדושת חצר בית הכנסת בימי הקורונה

שאלה

חצר בית כנסת בזמן הקורונה – האם היא מתקדשת כמו קדושת בית כנסת, שהרי מתפללים מוציאים ס"ת ומתפללים מוציאים ס"ת במשך תקופה לא קצרה?
או שזה בגלל המצב הזמני אינו קדושה?

תשובה

חצר בית הכנסת לא מתקדשת כי מתפללים שם רק בגין הקורונה, ומייחלים בכל עת לשוב ולהתפלל בבתי הכנסת.
גדולה מזו, גם התפללו בבית שבעל הבית הרשה להם להתפלל בו, עד שישיגו מגרש ויבנו בית כנסת,
ודבר זה נמשך מספר שנים, אותו בית לא התקדש.