דילוג לתוכן העיקרי

שאלות לפרשת בא

שאלה

1. מדוע לא נמנו בני משה לייחס אותם לשבט לוי. אלעזר נשא לאשה מבנות פוטיאל ונולד פנחס והתייחס לשבט לוי מאי שנא זה מזה?
2. ה' מצוה את משה ואהרון ברגע שפרעה יבקש תנו לי אות שה' שלח אתכם והם בצעו את המופת מבלי שיבקש מהם פרעה!

תשובה

1 כי רצו להצניע, בגלל פסל יהונתן, משום כבודו של משה רבנו.
2 כי רצוי לאתגר אותו ולגרות אותו, ובכך לגרום לפרעה ולחרטומים, לנסות את כוחם, ומשה ואהרן הוכיחו את אפסותם, עד שנכנעו.