דילוג לתוכן העיקרי

נרות שבת לבחור ישיבה

שאלה

שלום לכבוד הרב
מה הדין לגבי נרות שבת לבחור ישיבה לשיטת רבנו
?האם צריך להדליק ואם כן איפה בחדר אוכל או בחדרו
תודה רבה

תשובה

בדבר הדלקת נר שבת לבחור ישיבה בישיבה, אם בחדרו אם בחדר אוכל.
למיטב ידיעתי רוב ככל הישיבות שבהם פנימיה מקפידות שלא להדליק נרות שבת בחדרים מטעמי בטיחות, ואף אם בישיבתך מותר המלצתי שלא צהדר להדליק בחדר כיון שהדבר חשוף לכל דכפין וכבר קרו הצתות בשל רשלנות כזו ואחרת. וכפי הנ"ל אינך אמור לשבת לצדם מכניסת השבת ועד שיכבו בכדי להשגיח עליהם. כל מה שנותר להדליק בחדר אוכל, ושוב למיטב זכרוני ישנו מקום מטעם הישיבה להדליק על מגש בחדר אוכל וכיו"ב כמצוי בבתי הארחה, אולם אם כבר היה מי שהדליק הראשון ובירך אין לברך אחריו לבטלה על כל נר ונר שמדליקים כי כבר א"צ להדליק נרות נוספים ומספיק בנר אחד באותו מקום. ורק הנשים בשל הרגשתן מדליקות כל אחד ונרותיה וכמובן יש להזהירן שרק א' תברך ותוציא את כולן.
ושוב לידיעתך לא אחת התארחתי בבתי הארחה כאלו והיו הרבה נירונים ע"ג מגשים לבקשת הנשים ומאוחר יותר מיד אחר כניסת השבת פרצה דליקה שהוזקקו לכבותה, ועל כגון זה אמרו מה הועילו "חכמים" בתקנתן, ושב ואל תעשה עדיף, ומספיק שידליק אחד ובזה יצאנו יד"ח תקנת חז"ל.