דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות2

שאלה

1 שמעתי שמארי יוסף זצ"ל השיב למישהו שכל סיר אם מכסים אותו בבד ונותר טפח מתחת לבד נוצר אוהל ארעי. האם נכון הדבר?

האם ישנה בעיה לחמם בשבת פיתה שהוצאתי מהמקפיא או כל תבשיל אחר קר, ולשים על המיחם בשבת? ומה הדין לגבי פלטה שהיא חמה אך יש הפסקה בשעון שבת?

3 הרמב"ם כותב בפרק רביעי הלכה ו כי אין להניח כלי שיש בו דבר צונן על גבי כלי חם. האם לזו הכוונה?
האם חולה קורונה שנתרפא ואפילו שהוא עבר את האירוע ללא קשיים,  חייב לברך הגומל ?
5 אם יש בעיית כלאיים בחבית פלסטיק, שהחלל הפנימי משותף, כלומר כולם ניזונים מאותה אדמה ויכולים לערבב שורשיהם, אך יש מבחוץ פתחים פתחים נפרדים וניכרים, שבכל אחד מהם אפשר לגדל מין ירק אחר.
6 האם אפשר להזיז בשבת גזיבו (הצללה על 4 רגליים), שהוא כבר פתוח מערב שבת לנוחות מתפללים ומשתמשים בו להגנה מפני גשם ורוחות חזקות?
7 בתקיעת שופר בראש השנה אנו מזכירים את השטן שהוא יצר הרע. ואילו בתפילת הבוקר אנו אומרים: וגער בשטן ואל יבהילני וביצר הרע ואל יכשילני. האם השטן שמוזכר פה, לא מדובר על יצר הרע?
8 לגבי חרם ונידוי בחברה האזרחית , כמו מקום עבודה, בעל משרה שמתעמר בחבורה ונוהג שלא כמקובל , איך אפשר לאכוף את החרם והנידוי בפועל ? אם בכלל. ומי מוסמך לבצע זאת ?
תשובה

1 לא שמעתי. אבל הדבר פשוט, שאם הכיסוי שמעל הסיר יוצר בשוליים חלל טפח על טפח ברוח טפח, זה אוהל עראי ואסור.

2 על המיחם מותר. על הפלטה החמה אסור. אבל בזמן שהפלטה כבויה, מותר להניח עליה, כשהיא כבויה, ואח"כ תידלק, ואם אפשר להחמיר מה טוב.

3 כלי עם מים חמים הוא המיחם, ומותר להניח עליו תבשילים שהתבשלו כל צרכם, לא כן כלי חם בלי תכולה, אסור להניח עליו.

4 כן. כי מחלה זו אין יודעים עד היום מה טיבה, ואלו השלכות יהיו לה ולכן יש צורך לברך הגומל.

5 שאלה טובה. עלי לדעת, שאין איסור שהשורשים נפגשים ומתערבבים בעפר, העיקר העלים והענפים יהיו נפרדים, ונראים נפרדים. ולכן אם כל צמח נמצא בפתח שלו, וניכר מרחק בינו ובין הצמח האחר - מותר. ואם הענפים קרובים זה לזה ונראים מעורבבים - אסור.

6 אסור להעמיד 4 קונוסים, לפרוס מעליהם את האפריון, כי זה אוהל עראי שנעשה בשבת, אבל אם החופה מוכנה מע"ש, והיא נמצאת במחסן ומוציאים אותה לחדר או לחצר ביום שבת, מותר.

7 השטן הוא יצר הרע והוא מלאך המוות, ולכן אם זכה האדם וברה"ש שמע שופר והריע, ורועע את מלכות יצר הרע, והמליך עליו את לכות ה' ולאורו הוא מתנהג, אין דבר טוב מכך, אבל יש ופעמים היצר הרע מתגבר על שכלו של האדם. אנו מבקשים מה' שיגער בו שייתן לנו צביטה או סטירה כדי שלא יכשיל אותנו.

8 אם מדובר בקהילה קדושה, ידבר על לבו, ואם הוא ממשיך להתעמר וגם רוצה להיות חבר קהילה, ינדו אותו עד שיחזור מדרכו הרעה, ויקבלו אותו באהבה.