דילוג לתוכן העיקרי

שנויים בין ספרי תימן לאחרים

שאלה

שלום רב לרב.
כידוע קיימים כמה וכמה שנויים בין ספרי תורה של יהודי תימן ("ויהי כל ימי נח לעומת ויהיו כל ימי נח "ועוד...) לבין ספרים אחרים
כיצד נסביר הבדלים אלה
והרי תורה ניתנה בסיני ככתבה וכלשונה

בברכה.

תשובה

ראשית, ההבדלים הם בגדר נער יספרם. 

שנית, וכי קלה בעיניך תפוצת עמנו במשך אלפי שנים, בתפוצות הגולה, בלי סנהדרין, ועם רדיפות ופוגרומים, ובכל זאת, המסורת בכללותה, נשתמרה וזוהי אות כבוד, ותעודת אמת לתורתנו הקדושה.