דילוג לתוכן העיקרי

למה התורה מציינת את הפיכת סדום?

שאלה
בפרשת לך לך (יג, י) כתוב "וירא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה כגן ה' כארץ מצרים בואכה צוער". 
למה התורה מציינת את הפיכת סדום כאן? 
לא מצינו שהתורה מזכירה את העתיד לקרות עם אנשים מסוימים לפני שהגיע זמן המעשה. 
לדוגמה: לא ראינו שכתוב ביציאת מצרים לפני טביעת פרעה ועבדיו בים.
 
תשובה

כי בכך רצתה התורה לאותת על פגמים באישיותו של לוט שנטה לתאוות מיניות, ולכן הוא הלך לסדום המושחתת,

שהרי כשבאו המלאכים אליו ורצו בני בליעל בסדום לאנוס אותם, לוט הציע את שתי בנותיו לאינוס קבוצתי, ובמערה שתה לשכרה ובנותיו שכבו עמו.