דילוג לתוכן העיקרי

לפרוט חטאים בוידוי ביוה"כ

שאלה

האם צריך/חייב אדם לפרוט את חטאיו האישיים מעבר לוידויים הכלליים שאומר ביום הכיפורים? אם כן, כיצד נכון לנהוג? להכניסם בתוך הוידוי הכללי או להתודות עליהם בנפרד?

 

תשובה

לפי רבנו, כל אחד יפרט חטאיו בתוך הווידוי שאומרים בלחש, שישלב אותם באופן מושכל, קצר וקולע.