דילוג לתוכן העיקרי

ביזוי ראש הממשלה

שאלה

לאחרונה, ביתר שאת, אנו נחשפים לביזוי וקללות ושמאטות, כנגד ראש ממשלה מכהן בישראל, שהוא במעמד מלך.

האם זה לא בהגדרה של "ונשיא בעמך לא תאור"?

 

תשובה

אתה צודק. זהו פרי באושים של החברה הדמוקרטית המערבית, אשר בשם זכות המחלוקת, וזכות המחאה וההפגנה, הם מתדרדרים להכפשות ולאלימות מילולית,

שיש בהן פוטנציאל של אלימות פיסית, ה' יצילנו.

לא כן תורת ישראל. יש אצלה חובת מחאה, אבל באופן ענייני בלבד, ואסור להכפיש ואסור להזיק, אלא בכבוד ובדרך ארץ.

כך שגם מבלי להתייחס למעמדו של ראש הממשלה, הרי אפילו כנגד כל אדם, אפילו פשוט שבפשוטים, אין לנהוג כפי שנוהגים כלפי ראש הממשלה.

אנו מתפללים שה' יסייענו, שתורתו שהיא תורת חיים, ותורה שהיא אורה, תאיר את דרכנו ונתנהל כאחים ורעים, כממלכת כהנים וגוי קדוש.