דילוג לתוכן העיקרי

הגישה החילונית

שאלה

1 מה טוב ונכון בגישה החילונית? הדרישה להפעיל תחבורה בשבת? הדרישה לאפשר תהלוכות תועבה בכל ערי ישראל?

2 בנושא השיעור שבו נאמר בערך "עלינו לראות את הטוב והנכון שבכל חלקי החברה בארץ",

השאלה:  "מה ניתן לראות כטוב ונכון בגישה החילונית לחיים?"

(לדוג' שאיפת החברה החילונית להפעיל תחבורה בשבת ואת תמיכתם בהרס התא המשפחתי בעם ישראל)

תשובה

1 לא זה ולא זה. יהיו ריבם מאחינו החילונים שישובו בתשובה וידעו ערך שמירת השבת, ולא תהיה תחבורה ציבורית ולא פרטית, וכן עוד ישכילו וידעו בערך הצניעות, ולא יהיו תהלוכות תועבה וישמרו על הצניעות.

2 מיישבים את הארץ ובונים אותה, נלחמים למען קיומנו בה ועוד.