דילוג לתוכן העיקרי

מדוע שאר הצומות לא מתענים בשבת?

שאלה

כתב רבנו בהל' תעניות, שאם חלה תענית בערב שבת מתענין בערב שבת.

אנו רואים שרק עשרה בטבת צמים בערב שבת.

מדוע לא שאר הצומות כדברי רבנו?

תשובה

בזמן שנהגו עפ"י קידוש החודש, יכלו לחול וחלו כל צומות החורבן בע"ש.

אבל משנהגו לפי הלוח, ובקביעת הלוח היו שיקולים שונים, כמו לא אד"ו ראש, ועוד. לא חלים צומות החורבן בע"ש, חוץ מעשירי בטבת.