דילוג לתוכן העיקרי

האם בתפילות שחרית של החול אפשר לקפל את התפילין לפני הוצאת ס"ת?

תשובה

אם זקוק הוא למהר לעבודה, ולא יספיק לשמוע את קריאת התורה, בודאי שיחלוץ התפילין וילך לעבודתו פרנסתו, כי קריאת התורה חובת הציבור ולא חובת היחיד. ואם נשאר הוא לשמוע קריאת התורה, אסור לו לחלוץ התפילין בעת הקריאה.