ס"ת שהוקדש לביהכנ"ס

שאלה: 

1 פלוני כתב ספר תורה לזכר בנו שלצערנו שם יד בנפשו והוכנס לבית הכנסת שהאב התפלל והוא הקדיש את הספר לבית הכנסת.

לפני כשנה אחיו העביר את הספר בשידול חברו שמתפלל בבית הכנסת.

אחיו לא מתפלל כי עזב  והחבר ששידל את אחיו העביר לישוב וכאשר אביו המנוח הקדיש עולמית לבית הכנסת

אני מחיתי כי הספר הקודש עולמים לבית הכנסת

2 האם מכניס ס"ת לביהכנ"ס מבלי לומר מוקדש או לא לביהכנ"ס, מה דינו של ספר זה שאולי יבקשו אותו הבנים או הנכדים לביהכנ"ס אחר ביישובם?

3 ביהכנ"ס נסגר. מה דינם של הספרים שהוקדשו, האם יחזרו ליורשיהם / בעליהם?

 

תשובה: 

1 אם אתה בטוח שהס"ת הוקדש, ויש עדים לכך או שטר, בית הכנסת שהס"ת הוקדש לו הוא הבעלים, הוא זכאי לתבוע את החזרת הס"ת, או אם ירצה להשאיל את הס"ת לבית כנסת אחר, היכן שמתפלל לרוב קרוב משפחת המקדיש.

2 לפי הכרעתנו, ס"ת שהוכנס בסתם לביכנ"ס ממשיך להיות בבעלות מי שהכניס את הס"ת וממנו ליורשיו.

3 אם הס"ת הוקדשו הרי הם בבעלות ציבור מתפללי בית הכנסת, והיה ובית הכנסת נסגר, מעבירים את הס"ת לביהכנ"ס דומה במטרותיו.

 

תאריך: 
11/08/20 כ"א אב התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist