דרגת הנבואה של אברהם אבינו

שאלה: 

1 האם לא הגיעה השעה לקרוא לבני עדתינו לעצרת תפילה רבתי עם היצאת ספרי תורה לרחובה של העיר ולזעוק לבורא עולם לעצירת המגיפה בתוכינו ובתוך עם ישראל?

 

2 בעקידה  וה_לאהים  מדבר עם אברהם

בהתגלות השניה מלאך הא...מדבר אתו

המשך; שוב מלאך ה'.

למה השינוי הלא אל_הים דבר אתו בתחילה

 

תשובה: 

1 בכל בית כנסת יתקהלו לפי כללי הבריאות ויזעקו לה'.

2 אברהם אבינו נתנבא על העקידה בחלום נבואי, אך כשכבר עמד לשחוט את יצחק, הוא הגיע לדרגת נבואה גבוהה כמו משה רבינו, ומלאך דיבר אתו בהקיץ.

 

תאריך: 
09/08/20 י"ט אב התש"פ
x

Audio Playlist