דילוג לתוכן העיקרי

תפלין של ראש

שאלה

שיושבים ורוצים לקצרן.

א. המותר לקצרן.

 ב. האם משנה עם מה מקצרים.

ג. הצריך לגונזן.

 

תשובה
  1. כן
  2. לא
  3. אם השתמש בהן, הן כבר נתקדשו, ויש לגנזן.