דילוג לתוכן העיקרי

פינוי השולחן בסוף הסעודה

שאלה

!שלום לכבוד הרב
?האם לפי רבנו צריך לפנות את השולחן רק לפני ברכת המזון או גם לפני מעין שלוש נפשות
.תודה רבה

תשובה

לא

רק לכבוד ברהמ"ז אשר בדרך כלל היא באה אחר סעודה כל הפסולת מסביבה ראו להקפיד בה. אולם בדבר שאינו כזה שאינו סעודה לא ראו להקפיד בכך. ומי שבכ"ז רוצה בהנהגה זו לכבד גם לצורך כך, אשריו ואשרי חלקו.