חלק מהמפללים נמצאים בעזרת נשים קומה עליונה האם יוצאים ידי חובה?

x

Audio Playlist