דילוג לתוכן העיקרי

חלק מהמפללים נמצאים בעזרת נשים קומה עליונה האם יוצאים ידי חובה?

תשובה

אם הם עשרה, הם יוצאים ידי חובה, ואם לא, דינם כיחיד שמכוון תפילתו בעת שהציבור מתפללים.