חלוקת מניינים בבית הכנסת

שאלה: 

בשל פריצת הקורונה נאלצנו אנו ציבור המתפללים להתפזר חלק בית כנסת כ: 20 איש, כלומר מניין + , וחלק - של הציבור המתפללים, נמצאים באולם כ: 15 איש.      

  השאלה. אם הציבור שנמצא באולם יכול להצטרף למניין הציבור שבתוך בית הכנסת  בענית אמן, קדושה, תפילת ציבור וקריאת תורה. וכן אותו דין בין בית הכנסת לעזרת נשים.

 

תשובה: 

הדין הוא, שגם העשרה וגם הש"צ שלהם צריכים להיות במקום אחד.

בנסיבות שלכם, יש לכם שלושה מניינים, כל מניין במקום אחד והם שומעים ורואים אלו את אלו.

אך לפי רבנו, תפילה, ח, ז, שגם השליח ציבור יהיה עמהן במקום אחד. ובמקרה שלכם, הש"צ במקום אחד, ושני מניינים, כל מניין במקום אחר.

לכן אין מנוס מכך, שלכל מניין יהיה ש"צ משלו.

אולי ניתן להקל בקריאת התורה, אע"פ שגם בקריאת התורה יש צורך בעשרה במקום אחד, אבל מאחר והיא חובת הציבור, ורק חובת הציבור, ואין זה חובת היחיד, אפשר שמאחר וכל מנין שומע ורואה את הקורא בתורה, די בכך, אך עדיין אין לי ראיה לכך.

אשר לעניית קדיש וקדושה – מותר.

 

תאריך: 
30/06/20 ח' תמוז התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist