דילוג לתוכן העיקרי

מדוע נתייחדו עשרת הדברות אלו דווקא ולא אחרות מהתרי"ג מצוות

שאלה

הרי ישנן מצוות חשובות מאוד כגון יראת ואהבת ה' וגם מצוות תלמוד תורה שלא נכנסו לאלו העשרה? ואילו לעשרה נכנסו מצוות שלכאורה אינן יסודיות כגון לא תחמוד ולא תענה...

איזו משמעות שבכלל לעשרה דברות אלו ויחודן, הרי הכל נאמר בסיני. אומרים בשם חכמינו שאלו העשרה כוללים כל התורה היאך נוכל להבין זאת?

שמעתי שמועה לבאר שאלו המצוות והלאוין נבחרו דוקא היות שבהן היה צריך אותו דור שלעבדי מצרים חיזוק מיוחד. האם פירוש זה ייתכן?

 

תשובה

חמש דיברות שבין אדם למקום וחמש דיברות בין אדם לחברו, הן מכוונות אותנו כיסוד הציווי לפי הגדרת רבנו להיות בני אדם שראויים לקיים את כל התורה כולה.