דילוג לתוכן העיקרי

מדוע לא ביטלו חכמים גם במקדש שגם כך תהיה טענה למינים?

שאלה

הרי בכיפור אפילו חושדים בכהן גדול.

 

תשובה

כהנים זריזים הם ולשכת הגזית שם, ואין חשש.