קדיש

שאלה: 

1 כיצד לנהוג בנוגע למקום הכריעות בקדיש של שליח ציבור?

2 באיזה קדיש צריך שליח ציבור לפסוע לאחריו ב"עושה שלום"?

3 נוהגים לומר משנה רבי חנניה, אם הביאו מבחוץ להשלים מניין. האם נכון?

תשובה: 

1 יש מנהגים שונים בכך

2 בקדיש דרבנן

3 זה הרע במיעוטו, שלפחות ישמע משנה ואגדה זו כדי שיצטרף לעשרה, כדי לומר קדיש דרבנן.

תאריך: 
04/05/20 י' אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist