האם יש טעם/הסבר למנהג הקבלי החדש שכולם אמורים יחד נקדישך?

x

Audio Playlist