דילוג לתוכן העיקרי

תפילה מעין שבע

שאלה

היום מרחבים פתוחים הפכו להיות מקום קבע לתפילה. לפי זה האם גם לפי הדעה האוסרת תפילה מעין שבע במקום לא קבוע, יהיה ניתן לומר ברכה זו?

תשובה

לפי הראשון לציון רק מקומות של בית כנסת או הסמוך להן, לא מרחבים פתוחים, שכעת המתפללים בהם מחמת האונס. אבל לפי הרמב"ם, יש לומר ברכה מעין שבע בכל מקום, כי זו לא תקנת חז"ל, שאם בטל טעמה, יש לקיימה, כי תקנה וגזירה לא ניתנות לשיעורים.