דילוג לתוכן העיקרי

מאפים לאחר הפסח

שאלה

?1 האם יש לשיטתנו יש להקפיד לקנות כעת מאפים שהעיסה שלהם נעשתה אחרי פסח, ולא לפני פסח שנמכרו (כלומר האם נכון להקפיד או להחמיר לא לקנות מורים שהם חמץ ודאי שעברו מכירה)?

2 מה דין מוצרי מכולת שבימי הפסח סגורה המכולת?

תשובה
1 דברי חמץ ממש שעבר עליהם הפסח – לא.
תערובות חמץ שעבר עליהם הפסח – כן. 
למרות שבשאר שנים – גם בזה אנו מחמירים.
2 חנות סגורה שיש לה הכשר ושבעליה מכרו חמץ, אפשר לקנות. 
חנות שאין לה הכשר ולא מכרו חמץ, אסור, גם אם היתה סגורה.