דילוג לתוכן העיקרי

הבדלה על מיץ ענבים

שאלה

עשיתי הבדלה עם חברים וברכתי בטעות "הגפן" במקום "שהכל" ושמתי לב לזה רק כשהגעתי כבר לברכת ההבדלה, הבאתי לאחר שישתה בשביל שלא יהיה הפסק בין הברכה לשתייה.
א. האם עשיתי כדין? מה הייתי אמור לעשות?
ב. האם אדם יכול להוציא ידי חובה, בדיעבד, בברכה שהוא לא חייב בה מישהו שכן? דוגמת יין מבושל לברך "הגפן" כשאני אמור לברך "שהכל".
ג. אם אני עושה הבדלה על יין מבושל, אני יכול להוציא ידי חובה אדם שמברך על זה הגפן כמו שאני יוצא ידי חובה כשהוא עושה?

תשובה

א. אחרי ברכת ההבדלה, היית צריך לברך שהכל במקום הגפן.

ב. יכול להוציא ידי חובה למרות ההבדל בדיני הברכות, כי לכל אחד יש לו על מי לסמוך.

ג. כן. כנ"ל ותברך שהכל.