ערבית מוקדמת הסמוכה למנחה לכתחילה או בדיעבד

שאלה: 

יורנו רבנו,
האם הטעם היחיד לערבית מוקדמת הסמוכה למנחה הוא אך ורק בגלל הטעם שהיו מתפללים בשדות ולא רצו לחזור בחשיכה ולא הייתה אפשרות להתכנס שוב לערבית ולכן הסמיכו אותה למנחה, ואז יוצא שהיום שמתפללים תמיד במקום יישוב ויש חשמל וניתן בקלות להתכנס לערבית ההיתר להתפלל ערבית מוקדם פחות מצווה מן המובחר?
האם גם היום יש את החשש שאם אנשים יתפזרו אחרי מנחה הם לא יתכנסו שנית לערבית ולכן ניתן לסמוך את הערבית למנחה?

תשובה: 

בגלל שתפילת ערבית ביסודה היא רשות, ולכן ניתן להקדימה, אך יש לזכור, לחזור על ק"ש אחרי צאת הכוכבים.

תאריך: 
01/11/19 ג' חשון התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist