ביטול פסק דין של בית דין לפי חוק הבוררות

שאלה: 

שלום לכב' הרב שליט''א

במידה ובית דין, שכמובן יונק את סמכותו החוקית מחוק הבוררות, נתן פסק דין שיש עילה להגיש לבית המשפט בקשה לביטולו- כולו או מקצתו. האם מותר הלכתית לבקש ביטול פס''ד כאמור? והאם יש מקום לחלק בין סוגי עילות ופגמים כמפורט בחוק?

תשובה: 

מבחינה עקרונית, היה מאוד רצוי, שתהיה מעין ערכאת ערעור של דיינים מומחים, ואל ערכאה זו יפנה הדורש את ביטול פסק הדין. אם אינו בוטח בבית הדין עצמו שהוא ישמע את טענותיו.

אולם החותמים על שטר בוררות חותמים על דעת האפשרויות שהחוק מעניק להם, ואם כן, ניתן לומר, שזהו תנאי בממון, שהוא תקף, וכאילו קיבלו עליהם את בית המשפט המחוזי לצורך כך, ולא רק מכח החוק.

תאריך: 
19/09/19 י"ט אלול התשע"ט
x

Audio Playlist