אשמורות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
אדם שאומר אשמורות ביחיד מה מותר לו לומר ומה לא?וכן אדם שמקבל כדורים לשינה וקשה מאוד לו לקום בשעת אשמורת ואת הזמן המוקדם הוא מנצל לתפילת שחרית ,עד איזו שעה מותר לומר את הסליחות?

תשובה: 

לפי רבינו, ומנהג תימן הקדום, יכול היחד לומר כל סוגי הסליחות.

הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות, לפני עלות עמוד השחר,

ומי שלא יכול לעשות כן, לפי רבנו, ומנהג תימן הקדום, יכול לומר סליחות בכל עת במשך היום והלילה.

אולם, לפי המקובלים, אין לומר סליחות בלילה לפני חצות הלילה.

וכן יש פוסקי ההלכה שאסרו על היחידים שאינם עשרה, לומר י"ג מידות, ולכן יש שנהגו לכנות את שם ה' בי"ג מידות, בחילוף אותיות, ואומרים במקום שם ה' "מצפץ".

תאריך: 
13/09/19 י"ג אלול התשע"ט
x

Audio Playlist