ברכות שחר

שאלה: 

אדם שלא ישן כל הלילה האם חייב בברכת השכוי(אם שמע קולו)ושלוש ברכות שלא עשני לפי רבינו?
האם הוא חייב בברכת התורה שהרי רבינו דקדק בהלכות ״המשכים״ ובמקרה הנ״ל האדם לא ישן
קיים חיבור שמפרש מעשה בראשית לפי שיטת רבינו במורה?
תודה רבה

תשובה: 

למרות שלא ישן חייב לברך ברכות התורה, כי ברכות התורה הן ברכות מצוות לימוד תורה, ואנו חייבים להגות בתורה כל יום, ביום ובלילה וחז"ל קבעו שכל יום יברך אחרי השינה, אבל גם אם לא ישנו, נברך, כי זה כאמור, ברכת מצוות.

ברכת שחר שלא נתחייב בהן, בגלל שלא ישן, לא יברך כגון המעביר שינה או פוקח עוורים, ועוד אבל ברכות שנתחייב בהן כגון שומע קול שכוי, מברך.

תאריך: 
27/06/19 כ"ד סיון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist