דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר/אפשר להתחיל קדיש של מוסף בעוד ארון הקודש פתוח

שאלה

האם מותר/אפשר בימי שני וחמישי להתחיל והוא רחום, בעוד ארון הקודש פתוח?
וכן לגבי הקדיש שלפני המוסף, בשבתות, ראשי חדשים, חולו שלמועד וימים טובים, האם כשעדיין ארון הקודש פתוח, ניתן להתחיל הקדיש שלתחילת המוסף?
ושלמך יסגי.

תשובה

לפי הדין, כן. אולם רצוי לסגור את ארון הקודש תחילה.